LƯỚI LÀM BẰNG SỢI POLYESTER

Chia sẻ lên:
Thông tin liên hệ
Mr PARK JONG CHAN
Chức vụ: KD người HQ
Di động: (0271) 3645524
Điện Thoại:
(0271) 364 5524 - 0965 855 966
Fax:
(0271) 364 5522
Địa chỉ:
Lô C3-1, C5-2, KCN Minh Hưng - Hàn Quốc Chơn Thành, Bình Phước
Thông tin công ty
LƯỚI XÂY DỰNG - CÔNG TY SẢN XUẤT LƯỚI XÂY DỰNG KYUNG JIN
Địa chỉ:
Lô C3-1, C5-2, KCN Minh Hưng - Hàn Quốc Chơn Thành, Bình Phước
Điện thoại:
(0271) 364 5524 - 0965 855 966
Fax:
(0271) 364 5522
Email:
Website:

 

Bản đồ chỉ đường